Darba aizsardzības pakalpojumi drošas un likumam atbilstošas darba vides sakārtošanai.
Droša darba vide = apmierināri darbinieki = veiksmīgs uzņēmējs

Darba aizsardzība un ugunsdrošība

Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos SIA "Droša darba birojs" apkalpo dažādu nozaru uzņēmumus darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos. Veicam auditu uzņēmumā uz vietas, apsekojot darba vietas, telpas, būvobjektus, kā arī sniedzam konsultācijas darba aizsardzības pasākumu uzlabošanā. Sagatavojam dokumentāciju darba aizsardzībā un ugunsdrošībā atbilstoši MK noteikumiem. Veicam instrukciju izstrādi, darbinieku instruēšanu klātienē, kā arī attālināti. Pārstāvam uzņēmuma intereses darba aizsardzības jautājumos Valsts darba inspekcijā. 


Sakārtosim dokumentus darba aizsardzībā, 
Sniegsim padomus darba vides uzlabošanā, 
Pārstāvēsim uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā.

 "Rūpēties par darbiniekiem nozīmē rūpēties arī par uzņēmuma veselību."


Kontakti:
SIA "Droša darba birojs"
E-pasts: drossdarbs@gmail.com
Tel.nr. +371 29108949