Droša darba birojs ir Jūsu uzņēmuma atbalsts darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

Sakārtosim dokumentus darba aizsardzībā, ugunsdrošībā.
Sniegsim padomus darba vides uzlabošanā.
Pārstāvēsim uzņēmuma intereses VDI, VUGD.

"Rūpēties par darbiniekiem nozīmē rūpēties arī par uzņēmuma veselību."Darba aizsardzība un ugunsdrošība

Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos SIA "Droša darba birojs" apkalpo dažādu nozaru uzņēmumus darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos. Veicam auditu uzņēmumā uz vietas, apsekojot darba vietas, telpas, būvobjektus, kā arī sniedzam konsultācijas darba aizsardzības pasākumu uzlabošanā. Sagatavojam dokumentāciju darba aizsardzībā un ugunsdrošībā atbilstoši MK noteikumiem. Veicam instrukciju izstrādi, darbinieku instruēšanu klātienē, kā arī attālināti. Pārstāvam uzņēmuma intereses darba aizsardzības jautājumos Valsts darba inspekcijā. Kontakti:
SIA "Droša darba birojs"
E-pasts: drossdarbs@gmail.com
Tel.nr. +371 29108949