Pakalpojumi

Darba aizsardzības dokumentu izstrāde un darba vietu sakārtošana, konsultāciju sniegšana darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.
Cena atkarīga no uzņēmuma lieluma un nepieciešamo pakalpojumu klāsta.

Sūtiet savu pieteikumu sadaļā KONTAKTI.

Darba aizsardzība

 1. Uzņēmuma atbilstības novērtējums normatīvo aktu prasībām. 
 2. Darba vides riska novērtēšana visās darba vietās atbilstoši MK noteikumu Nr.660 14. punktam.
 3. Darba vides risku novērtējuma izstrāde.
 4. Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde.

 5. Darba aizdardzības instrukcijas izstrāde.
 6. Darbinieku instruēšana.
 7. Darba aizsardzības instruktāžas žurnālu izveide.
 8. Kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana atbilstoši darba vides risku novērtējumam.
 9. Darbā notikušu Nelaimes gadījumu izmeklēšana.
 10. Pārstāvniecība Valsts darba inspekcijā.
 11. Uzņēmuma konsultēšana pa telefonu vai e-pastu, u.c. pakalpojumi darba aizsardzībā.

Ugunsdrošība

 1. Ugunsdrošības instrukciju izstrādāšana atbilstoši Jūsu uzņēmuma telpām, teritorijai, veicamajiem darbiem.
 2. Darbinieku instruēšana ugunsdrošības jautājumos.
 3. Konsultāciju sniegšana pa telefonu vai e-pastu. 
 4. Evakuācijas plāna izstrāde.
 5. Praktisko apmācību nodrošināšana ugunsdrošībā.
 6. Pārstāvniecības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

INFORMĀCIJAI:

Darba aizsardzības likuma 5.pants. nosaka:
Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst: 
1) darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;
2) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
3) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.
Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.


Darba aizsardzības likuma 9.panta pirmais punkts nosaka:  Darba devējs, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, norīko vai pieņem darbā vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai noslēdz līgumu ar kompetentu speciālistu vai kompetentu institūciju.